• HƯỚNG DẪN XIN CẤP MỚI / CẤP LẠI TÀI KHOẢN ELEARNING

  Sinh viên chưa có tài khoản hoặc quên mật khẩu, hãy sử dụng chức năng liên hệ tại: http://dba.edu.vn/lien-he/ để thông báo với Ban quản trị của Khoa Quản trị Kinh doanh. 

  Nội dung liên hệ cần đầy đủ: Họ tên Sinh viên, Lớp sinh hoạt, Lớp học phần, Ngày sinh, Môn học đang tham gia, tên Giảng viên phụ trách.

  (Các yêu cầu cấp/cấp lại tài khoản không đầy đủ các thông tin trên sẽ không được xử lý.)

   

  Lưu ý:

  1. Lần đầu tiên đăng nhập vào hệ thống, cần thay đổi Địa chỉ email (để SV có thể tự động lấy lại mật khẩu nếu quên mà không cần phải xin lại từ Khoa);

  2. Việc sinh viên không thực hiện các nhiệm vụ học tập với lí do không đăng nhập được vào elearning sẽ không được chấp nhận;

  3. Thư phản hồi của Ban quản trị có thể chạy vào mục Spam. Sinh viên cần kiểm tra trong đó.

Bỏ qua danh mục khoá học

Danh mục khoá học


Bỏ qua NavigationBỏ qua Calendar

Calendar

Sun T2 T3 T4 T5 T6 T7
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 Today Thứ sáu, 18 Tháng tư 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30