• HƯỚNG DẪN XIN CẤP MỚI / CẤP LẠI TÀI KHOẢN ELEARNING

  Sinh viên quên mật khẩu, hãy sử dụng chức năng liên hệ tại: http://dba.edu.vn/lien-he/ để thông báo với Ban quản trị của Khoa Quản trị Kinh doanh. 

  Nội dung liên hệ cần đầy đủ: Họ tên Sinh viên, Lớp sinh hoạt, Lớp học phần, Ngày sinh, Môn học đang tham gia, tên Giảng viên phụ trách.

  (Các yêu cầu không đầy đủ các thông tin trên sẽ không được xử lý.)

   

  Lưu ý:

  1. Lần đầu tiên đăng nhập vào hệ thống, SV cần thay đổi Địa chỉ email (để tự lấy lại mật khẩu nếu quên mà không cần phải xin lại từ Khoa);

  2. Việc sinh viên không thực hiện các nhiệm vụ học tập với lí do không đăng nhập được vào elearning sẽ không được chấp nhận;

  3. Thư phản hồi của Ban quản trị có thể chạy vào mục Spam. Sinh viên cần kiểm tra trong đó.

  **********************************************************************************************************************************************

  DANH SÁCH TÀI KHOẢN ELEARNING MỚI CHO MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC & CÁC MÔN HỌC KHÁC CỦA KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢNG DẠY (KỲ 1 2014-2015) SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC TẠI:  www.dba.edu.vn

  Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản, SV liên hệ trực tiếp cho GV môn học và yêu cầu GV gởi danh sách lớp cho thầy Bùi Trung Hiệp để tạo tài khoản cho cả lớp. Các SV không liên lạc riêng đến thầy Hiệp.

Bỏ qua danh mục khoá học

Danh mục khoá học


Bỏ qua Đăng nhập